close
Zapytanie odnośnie produktu:

Imię i nazwisko:
Adres email:
Telefon:
Treść:
epson baner 1000_295 nashuatec baner 1000_295 develop baner 1000_295 multiadit 1 easyoffice 1 campus 1
SAP R/3 CDT
SAP R/3 Custom Device Type

CDT (Custom Device Type) daje możliwość pełnego wykorzystania zalet systemów produkcji dokumentów Nashuatec w środowisku SAP R/3, takich jak np. dodatkowe kasety na papier, tace odbiorcze, opcje wykończenia, zszywania, dziurkowania, druk dwustronny itp.

Użytkownicy mogą drukować na urządzeniach Nashuatec przy pomocy każdego standardowego oprogramowania dla SAP R/3. Jednakże trudno jest wtedy skorzystać z zalet urządzeń Nashuatec, takich jak np. kasety na papier, tace odbiorcze, opcje wykończenia - np. zszywania, dziurkowania. Alternatywnie, pewne ustawienia mogą być skonfigurowane na przednim panelu urządzenia, jednakże możliwe jest to tylko dla stałych zmian. Z powyższych powodów Nashuatec zapewnia zgodne, firmowe typy urządzeń CDT.

Typy urządzeń różnią się w swojej klasie obsługiwanymi przyrządami, językiem drukowania oraz cechami charakterystycznymi dla danego urządzenia. Początkowo posiadany kod rodzajowy dla wszystkich ustawień zawiera domyślne polecenia i/lub nie posiada komentarzy. Jednakże użytkownik może samodzielnie skonfigurować ustawienia, w sposób najbardziej mu odpowiadający. Kontrolery druku do urządzeń Nashuatec obsługują języki druku takie jak: PCL, PJL i/lub PostScript.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone EURO-OFFICE 2022